Forud for riffelprøverne på Hanebjerg skydebaner den

19. juni, 19. september og 30. oktober 2021

som HHK Riffel afvikler i DJ-regi, tilbyder HHK Riffel også 

OBLIGATORISK RIFFELSKYDEFORLØB forud for RIFFELPRØVEN

Kurset er adgangsgivende til riffelprøven og afholdes i 2021 på følgende datoer:

5. juni 2021
 

Der er rift om pladserne til undervisning, som fordeles efter først til mølle princippet. Man skal derfor huske at bestille plads i god tid, hvis man vil være sikker på at komme med.

Pr. 1. juli 2020 er følgende lov og bekendtgørelse om Riffelprøven trådt i kraft:

Stk. 3. Riffelprøven kan kun aflægges af aspiranter, der har gennemført et riffelskydeforløb, jf. bilag 3. Forløbet skal være afholdt og godkendt af en godkendt riffelinstruktør. Aspiranten kan via »Mit jagttegn« hente en formular om det gennemførte skydekursus. For at tjene som dokumentation, jf. stk. 2, skal formularen være underskrevet af den riffelinstruktør, der har forestået kurset. Det er til gengæld ikke mere et krav, at man før riffelprøven skal have bestået haglskydeprøven.
Undervisningen foretages af riffelinstruktører som er uddannede og godkendte ved Danmarks Jægerforbund.

Du kan hente den omtalte formular her.

 

Riffelprøvekurset indeholder følgende gennemgang:

  · Riffelprøven – tilmelding, dokumentation; fx våbentilladelse m.m.
  · Gennemgang af tilladte hjælpemidler
  · Gennemgang af huskeliste til riffelprøven
  · Jagtriffel
  · Valg af ammunition
  · Træning af god våbenbetjening
  · Træning af træfsikkerhed
  · Jagtrelevante skydestillingere – 5 skud til hver stilling (se nærmere nedenfor) 

Iflg. bekendtgørelsen, skal aspiranten som minimum afgives 5 skud fra hver af følgende jagtrelevante skydestillinger:

   1. Stående skydestilling med anlæg.
   2. Stående skydestilling uden anlæg.
   3. Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg.
   4. Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg.
   5. Siddende på stol med anlæg.

Derfor vil følgende færdigheder bliver gennemgået på kurset:

   · Liggende skydning med evt. støtteben & underlag
   · Siddende med skydestok, med rem og uden rem
   · Knælende med skydestok, med rem og uden rem
   · Stående med skydestok, med rem og uden rem
   · Fritstående med rem og uden rem
   · Tidsskydning – Hvor lang tid skal man bruge på et skud?
   · Pulsskydning – Et pumpende hjerte er en udfordring, når du skal opnå balance i din skydestilling.

Riffelinstruktøren kan iflg. bekendtgørelsen fritage fysisk handicappede aspiranter for et eller flere af i de nævnte skydestillinger, hvis aspiranten på grund af det fysiske handicap ikke kan udføre skydestillingen.


PRAKTISK

Spørgsmål og tilmelding: Tilmelding og spørgsmål foretages via e-mail til: kresten@mail.dk.
Hvornår: Vi underviser den 5. juni, 19. juni, 5. september, 11. september, 9. oktober og 23. oktober.
Hvor: Hanebjerg skyttecenter, Hanebjergvej 6, 3400 Hillerød.
Pris: 499,00 kroner pr. deltager.
Betaling: Din tilmelding er først gældende, når din forudbetaling er modtaget. Tilmeldingen er bindende.

Krav og anbefaling:
SKAL 
medbringes og fremvises på kurset:
   · Gyldig billed id (pas eller kørekort)
   · Gyldigt dansk Jagttegn
   · Riffel & våbentilladelse
   · Udprintet formular for gennemført kursus (download her)
   · Din egen riffel som du har tilladelse til samt minimum 50 patroner
   · Liggeunderlag (tæppe e.lign. pga. corona) 
   · Høreværn
   · Skydestok
   · Jagtstol
   · Rem til riffel.

Det er et krav at man møder med en indskudt riffel og at riffelinstruktørens vejledninger følges.

Der skydes til Danmarks Jægerforbunds bukkeskive på en afstand af 100 meter. Der er ingen krav om, at aspiranten skal ramme målet.

Det anbefales at bære sikkerhedsbriller ved skydningerne.

Påklædning: Der vil være nogen udendørs aktivitet. Kik på vejrudsigten og vælg beklædning efter vejr og vind.

 

Generelt om riffelprøven - klik her

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/