Forud for riffelprøverne på Hanebjerg skydebaner den

19. juni, 19. september og 30. oktober 2021

som HHK Riffel afvikler i DJ-regi, tilbyder HHK Riffel også 

OBLIGATORISK RIFFELSKYDEFORLØB forud for RIFFELPRØVEN

Kurset er adgangsgivende til riffelprøven og afholdes i 2021 på følgende datoer:

4. september og 23. oktober 2021.

Der er rift om pladserne til undervisning, som fordeles efter først til mølle princippet. Man skal derfor huske at bestille plads i god tid, hvis man vil være sikker på at komme med.


PRAKTISK

Spørgsmål og tilmelding: Tilmelding og spørgsmål foretages via e-mail til: riffelforlob@gmail.com
Hvor: Hanebjerg skyttecenter, Hanebjergvej 6, 3400 Hillerød.
Pris: 499,00 kroner pr. deltager.
Betaling: Din tilmelding er først gældende, når din betaling er modtaget. Tilmeldingen er bindende.

Formular, som SKAL medbringes til kurset og riffelprøven (klik her). 

PROGRAM:
   · Demonstration af de obligatoriske 3 skydestillinger, med og uden hjælpemidler
   · Skydning
   · Pause (der serveres en forfriskning)
   · Skydning "liggende" (ekstra)
   · Teoretisk & Praktisk gennemgang af riffelprøven (ekstra)
   · Udlevering af bevis for deltagelse i Obligatorisk Riffelskydeforløb (jf. link til print ovenfor).

Krav og anbefaling:
SKAL 
medbringes og fremvises på kurset:
   · Gyldig billed id (pas eller kørekort)
   · Gyldigt dansk Jagttegn
   · Riffel & våbentilladelse
   · Udprintet formular for gennemført kursus (download her)
   · Din egen riffel, som du har tilladelse til, samt minimum 36 patroner
   · Liggeunderlag (tæppe e.lign. pga. corona) 
   · Høreværn
   · Skydestok
   · Jagtstol
   · Rem til riffel.

Det er et krav at man møder med en indskudt riffel og at riffelinstruktørens vejledninger følges.

Der skydes til Danmarks Jægerforbunds bukkeskive på en afstand af 100 meter. Der er ingen krav om, at aspiranten skal ramme målet.

Det anbefales at bære sikkerhedsbriller ved skydningerne.

Påklædning: Der vil være nogen udendørs aktivitet. Kik på vejrudsigten og vælg beklædning efter vejr og vind.

I riffelprøvekurset indgår:

  · Riffelprøven – tilmelding, dokumentation; fx våbentilladelse m.m.
  · Gennemgang af tilladte hjælpemidler
  · Gennemgang af huskeliste til riffelprøven
  · Jagtriffel
  · Valg af ammunition
  · Træning af god våbenbetjening
  · Træning af træfsikkerhed
  · Jagtrelevante skydestillingere – 5 skud til hver stilling (se nærmere nedenfor) 

Iflg. bekendtgørelsen, skal aspiranten som minimum afgives 5 skud fra hver af følgende jagtrelevante skydestillinger:

   1. Stående skydestilling med anlæg.
   2. Stående skydestilling uden anlæg.
   3. Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg.
   4. Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg.
   5. Siddende på stol med anlæg.

Riffelinstruktøren kan iflg. bekendtgørelsen fritage fysisk handicappede aspiranter for et eller flere af i de nævnte skydestillinger, hvis aspiranten på grund af det fysiske handicap ikke kan udføre skydestillingen.

Generelt om riffelprøven - klik her

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/