RIFFELPRØVER

HHK Riffel afvikler både riffelprøver og de obligatoriske forudgående riffelskydeforløb i DJ-regi. Datoer fremgår af vores kalender og under nedenstående punkter: 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/