_BEL5845.jpg

FORENINGEN HHK RIFFEL

HHK Riffel er en selvstændig forening bestående af riffelinstruktører og skydeledere, som i samarbejde står for sikker afvikling af træning og undervisning i riffelskydning. Foreningen er medlem af Danmarks Jægerforbund, og formålet er at fremme alle jægeres kyndigheder og færdigheder i forbindelse med riffelskydning.

Banerne er bemandet med erfarne instruktører og hjælpere, som kan råde og vejlede riffeljægeren men også "udfordre ham" til at træne i forskellige skydestillinger, og vores erfaringer er kun positive, hvad angår glade og tilfredse brugere.

HHK Riffels bestyrelse pr. 12. marts 2024:

Formand : Ejgil Jensen
Kasserer : Bent Behrmann
Næstformand : Rasmus Skovmark
Bestyrelsesmedlem : Jesper Hansen
Bestyrelsesmedlem : Per Jensen

Suppleant & sekretær : Peter Eilertsen
Suppleant : Brian Elbæk

Revisorer :
   - Jan Bo Lindgaard Pedersen
   - Per Støvring Sørensen

Revisorsuppleant :
   - Knud Anker Jensen

 
 

Ejgil.png  Formand
 Ejgil Jensen

 e-mail: ebj@723.dk

 

 bent_behrman.jpg Kasserer
 Bent Behrmann

 e-mail: behrmannbent@gmail.com

 

 

HHKRiffel_Rasmus.jpg Næstformand
 Rasmus Skovmark


 

 

JesperHansen.png Bestyrelsesmedlem
 Jesper Hansen


 

 

Alex 2020.png  Webmaster
 Alexandra Overgaard-Høifeldt

 e-mail: alexandra.overgaard@gmail.com

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/